Warszawa, ul. Księcia Janusza 64

Zespół

prof. Monika A. Kusiak

Kierownik projeku

dr Lars Eivind AUGLAND

Wykonawca

prof. Marek Lewandowski

Wykonawca

dr Daniel Dunkley

Wykonawca

 

 

Anna Zdunek

Promocja

Marcin Ruszczak

Wsparcie techniczne

Piotr Król

Asystent

Marcin Mieszczak

Doktorant

Tanmay Keluskar

Doktorant