Warszawa, ul. Księcia Janusza 64

Poles together 

missing link between Arctic and Antarctic early Earth record

wspólny biegun – brakujący link pomiędzy Arktycznym i Antarktycznym zapisem wczesnej Ziemi

PAAN

Poprzez połączenie prac ekspedycyjnych w Arktyce z badaniami geochemicznymi i geochronologicznymi skał zarówno Arktycznych jak i tych z Antarktydy, projekt PAAN dostarczy przełomowych wyników naukowych, odkrywając istotne nowe informacje na temat wczesnej historii Ziemi, szczególnie w odniesieniu do jej powstania oraz ewolucji skorupy kontynentalnej.

 

NASZ ZESPÓŁ
 

dr Lars Eivind AUGLAND

Wykonawca

czytaj więcej o zespole

prof. dr hab.
Marek Lewandowski

Wykonawca

dr Daniel Dunkley

Wykonawca

 

Anna Zdunek

Promocja

Marcin Ruszczak

Wsparcie techniczne

Piotr Król

Asystent

Marcin Mieszczak

Doktorant

Tanmay Keluskar

Doktorant

 

 

NASI PARTNERZY
 

Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie.

Mark Twain

Warszawa
ul. Księcia Janusza 64