Warszawa, ul. Księcia Janusza 64

Piotr Król

Piotr Król

Asystent w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich IGF PAN w Warszawie oraz doktorant w Instytucie Geologii PAN. Specjalizuje się w geochronologii U-Th-Pb cyrkonu i geochemii archaicznych skał metamagmowych. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą historii ewolucji skorupy kontynentalnej Kompleksu Napier we wschodniej Antarktydzie.

Posiada również doświadczenie w zakresie mineralogii złóż miedzi Monokliny Przedsudeckiej w południowo-wschodniej Polsce.