Warszawa, ul. Księcia Janusza 64

dr Lars Eivind Augland

dr Lars Eivind Augland

 

Kierownik laboratorium geochronologicznego (U-Pb ID-TIMS) na Uniwersytecie w Oslo w Norwegii. Jest badania naukowe koncentrują się wokół dużych prowincji magmowych i ich wpływu na środowisko poprzez chronostratygraficzne studia współczesnych osadów. Jego zainteresowania naukowe obejmują również orogeny kaledońskie i orogenezę Grenville. Jako geochemik izotopowy pracuje na skałach obejmujących większość historii Ziemi, poczynając od tych najstarszych, zachowanych w Nuvvuagittuq Supracrustal belts.