Warszawa, ul. Księcia Janusza 64

dr Daniel Dunkley

dr Daniel Dunkley

Profesor Instytutu w Zakładzie Badan Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie. Specjalizuje się w geochronologii i geochemii obszarów metamorficznych.

Brał udział w pracach terenowych Grenlandii, Antarktydy,  sub-arktycznej Kanady i wielu innych krajach. Pracował i mieszkał w Australii, Japonii i Polsce. Jest autorem lub współautorem ponad 80-ciu artykułów naukowych dotyczących geologii od eoarchaiku do pleistocenu. W latach 2018-19 kierował grantem POLONEZ finansowanym przez NCN.