Warszawa, ul. Księcia Janusza 64

prof. Marek Lewandowski

prof. dr hab.  Marek Lewandowski

 

Marek Lewandowski jest profesorem tytularnym i kierownikiem Zakładu Badań Polarnych i Morskich w Instytucie Geofizyki PAN. Z wykształcenia geolog, z zawodu paleomagnetyk od ponad czterdziestu lat. Jego naukowe zainteresowania koncentrują się na historii pola geomagnetycznego, wędrówce kontynentów oraz aplikacjach paleomagnetyzmu w naukach o Ziemi. Pracował w  krajach europejskich (także na Svalbardzie), ostatnio w Zimbabwe. Był kierownikiem kilku projektów badawczych, finansowanych przez polskie fundacje naukowe, a także projektu EU.